Rejsesygesikring. Om Det Blå Sygesikringskort, rejse-forsikring og nye regler for sygesikring ved rejser i udlandet

Husk de nye regler for rejsesygesikring, hvor man ikke længere kan bruge det gule sygesikringskort som rejseforsikring. Fra august 2014 gælder det gule sygesikringsbevis kun i Danmark. I stedet skal man benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring. Det blå sygesikringskort er gratis. Medbring derfor altid det BLÅ eu-sundhedskort (sygesikringsbevis) i udlandet, og rejs samtidig aldrig uden for Danmark, uden at have taget stilling til en privat rejseforsikring. Det gælder, uanset om du skal på solferie, skiferie, efterårsferie, studieophold, forretningsrejse eller udstationeres.

Det blå sygesikringskort er nødvendigt, hvis danskere rejser i europæiske lande. Kortet gælder på rejser i EU, EØS (Norge, Island og Liechtenstein) og Schweiz. Kortet giver ret til samme behandling, som borgerne i det land, man rejser i, har ret til. Det betyder, at der er en egenbetaling, hvis der er det for en borger i det land, som man besøger. Der kan derfor godt være udgifter til læge, hospital og medicin ved akut opstået sygdom (som tidligere blev dækket af det gule sygesikringskort ved rejser på under en måned) som ikke bliver dækket af det blå sygesikringskort. Nyt sundhedskort skal bestilles digitalt. Hvis man ikke har mulighed for at betjene sig selv på nettet, kan man få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Det blå sygesikringskort dækker når du rejser i EU og EØS

Det blå sygesikringskort dækker når du rejser i EU og EØS i disse tilfælde:

 • Når du skal på ferie eller andre midlertidige ophold i op til et års varighed.
 • Hvis du skal i praktik eller være au-pair.
 • Hvis du skal studere eller følge en faglig uddannelse.
 • Hvis du fx har en kronisk sygdom og ved, du kan få behov for behandling eller andet.
 • Hvis du skal arbejde i udlandet. Du skal have en afgørelse fra Udbetaling Danmark om, at du er omfattet af dansk social sikring, før du kan få det blå EU-sygesikringskort.
 • EU-kortet dækker ikke planlagt behandling, hvis behandlingen er den eneste grund til rejsen til det pågældende land. Behandling, der med rimelighed kan vente, til du er tilbage i Danmark igen er heller ikke dækket.

Det er vedtaget, at den offentlige rejsesygesikring tilknyttet det gule sundhedskort ophæves den 1. august 2014. Ophævelsen medfører ændringer for alle, som rejser til de europæiske lande. Ændringen betyder, at man fra august 2014 ikke har en rejsesygesikring tilknyttet det gule sundhedskort. Man skal i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort, når rejsen går til EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Med det blå EU-sygesikringskort er man dækket som de offentligt sikrede borgere i det pågældende land, man rejser til. Det betyder eksempelvis, at der kan være en egenbetaling på sygeudgifter til en behandling, hvis man bliver syg på din rejse. Egenbetalingen udgør i nogle lande op til 40 pct. Derfor bør man rette henvendelse til sin kommune og få tilsendt et EU-sundhedskort (sygesikringsbevis), det BLÅ sundhedskort.

Hjemtransport fra ferieuheld og skiskader er for egen regning

Ifølge de nye rejseregler skal man selv betale hjemtransporten fra skiferielande som fx Frankrig, Østrig og Italien, hvis uheldet er ude. Her kan udgifterne til et ambulancefly, løbe op i over 200.000 kr. mens en almindelig flytransport på båre nemt kan koste 50.000 kr. Derfor er en rejseforsikring, der som minimum dækker hjemtransport, vigtig. Sidste år anmeldte 6.183 danskere en skiskade til sygesikringen (skadeprocent 1,21). Heraf var 990 så alvorlige, at personen måtte flyves hjem.

Dette gælder dog ikke kun skiskader, men for alle ferier og rejser at du helt generelt, selv skal betale din hjemrejse, hvis du kommer til skade i udlandet, idet du efter et evt. hospitalsophold principielt udskrives "til gaden". Kun hjemtransport fra Færøerne og Grønland, der er ordineret af SOS’s læge, dækkes. Derudover skal du selv betale alle omkostninger til hjemrejse, der skyldes sygdom og ulykker. Du kan dog i visse tilfælde få dækket merudgifter til hjemtransport fra de nordiske lande. Ønsker du at sikre dig dækning af udgifter til hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, må du selv tegne en privat rejseforsikring.

Privat rejseforsikring - hjemrejseforsikring

Hos ihi Rejseforsikring, Europæiske, Gouda og andre selskaber har man taget højde for forringelserne i den offentlige rejsesygesikring, og har derfor gjort det muligt at købe nye private rejseforsikringer. Bl.a. en "Årsrejseforsikring Europa", der giver dækning for hjemtransport, ødelagt ferie og hjemkaldelse. Derudover opretholdes dækningen inden for populære mål som Tyrkiet, Egypten, Marokko, Israel, Tunesien og Kroatien. Eller en "Årsrejseforsikring Verden", der går ind med dækning ved rejser uden for Europa hvor man ikke er dækket af det gule sundhedskort, og det derfor er strengt nødvendigt selv at tegne en forsikring. For langt de fleste vil et hospitalsophold, en operation eller akut behandling hos en specialist i udlandet have store økonomiske konsekvenser. En "Årsrejseforsikring Verden" dækker i hele verden, ét år ad gangen på alle ferierejser i op til én måned.

Med en privat rejseforsikring er man sikret samme dækninger, som det gule sundhedskort indtil nu har omfattet. Det betyder fx:

 • At man fortsat har ret til behandling på privat hospitaler
 • At man ikke kommer til at skulle betale dele af din behandling på offentlige hospitaler
 • At der er adgang til en alarmcentral
 • At man stadig er sikret gratis hjemtransport
 • Hvis man ikke allerede har en privat rejseforsikring, er det nu, man seriøst skal overveje at få en, så man er ordentligt dækket på rejsen.


Forringelse i den offentlige rejseforsikring (rejsesygesikring)

Gennem lovændringer er der vedtaget væsentlige nedjusteringer i dækningsområderne for den offentlige rejsesygesikring. - De vigtigste ændringer er:

 • Inden for EU: Bliver man syg eller kommer ud for et uheld under sin rejse i EU, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, samt en række 
  andre mindre europæiske lande, dækker det gule sundhedskort ikke længere udgifterne til hjemtransport til et dansk hospital.
 • Uden for EU: Hjælpen er forsvundet helt i lande uden for EU, som hidtil har været omfattet af det gule sundhedskort fx Tyrkiet, Egypten, Israel, Tunesien, Marokko, og Kroatien. I lande uden for EU er det således ikke kun den økonomiske hjælp til hjemtransport, der er skåret væk, men enhver form for hjælp.

Det vil sige at hospitalsophold, udgifter til medicin, rådgivning, praktisk assistance, anbefaling af hospitaler, og anden støtte helt er forsvundet i lande uden for EU, medmindre du selv har tegnet en forsikring - ellers udskrives man efter evt. indlæggelse simpelthen "til gaden". I tilfælde af alvorligere sygdom med sygehusindlæggelse er det vigtigt, at du kontakter alarmcentralen i Danmark på telefon 0045 70 10 75 10

Ferie og rejser uden for Europa

Ved rejser uden for Europa, er man ikke omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Som nævnt i det foregående afsnit har 30 lande fx Tyrkiet og Ægypten mistet sygesikringsdækning for både læge-behandling og hjemtransport, og har man ikke nogen forsikring kan det blive meget, meget dyrt og hurtigt løbe op i måske flere hundrede tusinde kroner. Og da et hospitalsophold kan blive ganske dyrt, er det vigtigt, at man har en rejseforsikring, der først og fremmest bør dække lægebehandling, hospitalsudgifter og hjemtransport. Rejseforsikring til ferie uden for Europa kan tegnes som en årsrejseforsikring eller som en forsikring, der kun gælder en bestemt rejse.

Om det blå EU-sygesikringskort (sygesikringsbevis)

Det blå EU-sygesikringskort dækker ved midlertidige ophold af en varighed på op til max. 12 måneder i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Du er omfattet af det blå EU-sygesikringskort på almindelige ferierejser, under studie- og praktikophold, som au-pair eller ved arbejde i udlandet. til de øvrige lande kan og bør få et EU-sundhedskort hos sin kommune. Dækningen omfatter læge- og hospitalsbehandling, tandlægehjælp, medicin m.m. som er nødvendig under opholdet. Dækningen er på samme vilkår som for landenes egne borgere. Hvis der er egenbetaling for lægebehandling i det pågældende land, hvor man søger behandling, skal man selv betale den del.

Da EU-sygesikringskortet sikrer dig som de offentligt sikrede borgere i det pågældende land, kan du komme ud for at skulle betale en egenandel. Eksempelvis et beløb for lægebesøg eller et beløb pr. dag for indlæggelse og behandling på hospital i tilfælde af sygdom/tilskadekomst på din rejse.

International sygesikring

På en 6-ugers ferie i Frankrig, vil man de første 30 dage være omfattet af det gule sundhedskort (sygesikringsbevis). For resten af din ferie, bør man have medbragt det blå EU-sundhedskort. Vær opmærksom på, at det blå kort ikke omfatter eventuel hjemtransport. Der er ikke dækning for behandling på privat-hospitaler eller på særlig sygehusklasse, med mindre den offentlige sygesikring i opholdslandet, yder samme dækning til landets egne borgere. Særligt i Tyskland, Østrig og Schweiz er der på de offentlige hospitaler afdelinger, hvor man yder en ekstra service over for patienterne. Denne ydelse kaldes for ”sonderklasse” og koster ekstra. Eksempelvis sådanne merudgifter vil der ikke være dækning for. Underskriv derfor aldrig en behandling på ”Sonderklasse”, men kontakt i stedet om muligt rejsesygesikringen ved Europæiske Rejseforsikring og tal med dem.

Det blå EU-sundhedskort en fordel for kronisk syge 

Det blå EU-sygesikringskort er en fordel for kronisk syge, som nu kan få behandling under udlands-ophold. Hidtil har behandling af kronisk sygdom i udlandet typisk ikke været dækket af den offentlige sygesikring, men med det blå kort kan danskere, der har en kronisk sygdom, få behandling eller efterkontrol i forbindelse med ophold i et EU-land. Kortet løser altså problemet med, at mange kronisk syge ikke kan få lov til at købe en rejsesygesikring hos private selskaber. Man kan stadigvæk ikke rejse ud af landet for at få en behandling, men har man en kronisk sygdom og får behov for behandling, bliver det meget nemmere.

Det blå kort giver ikke ret til at tage til udlandet for at blive behandlet eller til at udskyde nødvendig behandling for at få den i udlandet. Bliver man syg under et ophold i et EU-land giver det heller ikke gratis hjemtransport. Det sidste hænger sammen med, at EU-sygesikringen giver ret til behandling på de samme vilkår, som gælder for offentligt sygesikrede i det land, man søger hjælp. Hvis der er egen-betaling for lægebehandling i landet, betyder det derfor også, at danske sikrede selv skal betale. Det blå EU sygesikringsbevis udstedes i kommunerne efter henvendelse. Kortet er gratis og gælder i alle EU-lande samt Norge, Liechtenstein, Island og Schweiz.

TilbageTop

1. Akupunktur: Kan akupunkturbehandling lindre kroniske rygsmerter/lændesmerter?
2. Albuen: Skal en tennisalbue/golfalbue/musearm behandles el. forsvinder smerterne af sig selv?
3. Ansigtsplastik: Hvilken garanti er der for resultatet af en kosmetisk ansigtsløftning, facelift?
4. Apoteket: Hvor findes nærmeste døgnapotek eller vagtapotek ved akut behov for medicin?
5. Behandlingsgaranti: Hvordan er reglerne for frit sygehusvalg, diagnosegaranti og behandling?
6. Brok: Hvilke forskellige former for brok (Hernie) findes og kræver brok operation?
7. Brysplastik: Kan brystforstørrelse (BFO) give mere fylde til brysterne på en naturlig måde?
8. Brystkræft: Hvorfor får man brystcancer og hvordan sker udredning og måske tripletest?
9. Depression: Er deprimeret. Hvad er symptomerne på, at man har en depression?
10. Diskusprolaps: Symptomer og hvordan behandles diskus prolaps og rygsygdomme?
11. Endoskopi: Kan en kikkertundersøgelse opdage sygdomme i mave-tarm systemet?
12. Fedtsugning: Kan operation fjerne fedtdepoter, der ikke forsvinder ved motion?
13. Fertilitetsbehandling: Om fertilitet, behandling for barnløshed & kunstig befrugtning (IVF)?
14. Foden: Kan der indsættes protese i ankelled eller storetåens grundled ved slidgigt?
15. Fysioterapi: Hvordan behandles en frossen skulder og hyppige smerter i nakke og skulder?
16. Galdesten: Hvad er galdesten, hvorfor får man det og hvordan føles et galdestensanfald?
17. Genoptræning: Hvad siger loven om tilskud til genoptræning og rekreation efter sygdom?
18. Graviditet: Kan man med graviditetsscanning i 3D/4D se barnets træk og bevægelser?
19. Gynækologi: Om gynækologisk undersøgelse og sterilisation/refertilisation af kvinder?
20. Halsen: Bør mandler og polypper fjernes når man ofte har halsbetændelse og dårlig ånde?
21. Helbredstjek: Kan en forebyggende helbredsundersøgelse påvise livsstilssygdomme?
22. Hjertet: Kan man blive undersøgt og behandlet for hjertesygdomme på privathospital?
23. Hoftekirurgi: Hvordan foregår en hofteoperation, herunder indsættelse af kunstigt hofteled?
24. Hud laser: Kan tatoveringer fjernes el. ændres. Gør det ondt. Er der risiko for ardannelse?
25. Hæmorider: Kan hæmorider og rifter behandles med salve, stikpiller el. kræves operation?
26. Hypnose: Er hypnose eller måske naturmedicin løsningen ved søvnløshed, uro og stress?
27. Høreapparat: Privat og offentlig hørehjælp. Om tilskud til privat monterede høreapparater.
28. Hørelsen: Hvad er årsagen til høretab og kan operation genoprette hørelsen?
29. Håndkirurgi: Hvad skyldes en ”springfinger” og kan man operere for tilstanden?
30. Hårfjerning: Virker permanent hårfjerning og hvordan foregår IPL behandling med laser?
31. Hårtab: Hvilke medicinske og kirurgiske behandlingsmuligheder er der ved hårtab?
32. Idrætsskader: Hvad gør man for at komme hurtigt tilbage efter en skade i knæet?
33. Karkirurgi: Hvilken form for behandling kræves ved forsnævring af halspulsåren?
34. Kiropraktik: Vil manipulation og ”knæk” hjælpe på iskias og lændesmerter?
35. Klageadgang: Hvor klages ved fejlbehandling, utilfredshed med læge, sygehus, 112 alarm?
36. Knæskader: Hvad er symptomerne på korsbåndsskade, meniskskader og løst knæ?
37. Kosmetisk øjenlågsoperation: Tunge øjenlåg og poser under øjnene. Betaler det offentlige?
38. Lægevagten. Hvor findes vagtlæge og skadestue. Hvornår ringer man alarmcentralen på 112?
39. Mammografi: Kan mammografiscreening give svar på om en knude er godartet?
40. Maveplastik: Kan slapt maveskind opstrammes og hvornår er maven normal igen?
41. Misbrug: Hvad gør man ved et problem med alkohol/medicin eller kender én, der har et?
42. Neurofysiologi: Hvilke symptomer og lidelser opleves, hvis man får en nervesygdom?
43. Næseplastik: Korrektion af næsens form så den bringes i bedre harmoni med ansigtet?
44. Ortopædkirurgi: Kan man få et kunstigt knæ efter at års slidgigt har ødelagt knæet?
45. Overvægtig: Fedmeoperation en måde at komme svær fedme og overvægt til livs på?
46. Patientvejledning: Hvor kan man få uvildig rådgivning om egne patientrettigheder?
47. Piskesmæld: Behandles Whiplash medicinsk, kirurgisk eller gennem afspænding?
48. Plastikkirurgi: Brystreduktion, brystformindskende operation af gener ved tunge bryster?
49. Prostata: Hvad er kræft i blærehalskirtlen og hvordan behandles kræft i prostata?
50. Psykisk: Hvornår kræver depression psykiatrisk eller psykologisk behandling?
51. Ryggen: Kan slidgigt og kroniske rygsmerter behandles manuel eller kræves operation?
52. Rynker: Er botox, fillers og laser egnede metoder til ar, kreppet hud og rynkereduktion?
53. Røntgen: Hvad bruges røntgenundersøgelser til og er røntgenstråling farlig?
54. Samliv: Hvorfor er det svært at leve sammen og hvordan holdes et parforhold i live?
55. Scanning: Hvad er MR-scanning og CT-scanning og hvilken stråling udsættes man for?
56. Seksualliv: Hvilke gode råd er der til at få genoptaget sexlivet efter en fødsel?
57. Skulder: Vil strålesmerter i skulderen kunne fjernes ved en kikkertoperation?
58. Slidgigt: Hvad kan der gøres ved slidgigt i bevægeapparatet, særligt i ryg og knæ?
59. Smerter: Hvad er diffuse smerter i led og muskler og hvordan behandles smerterne?
60. Sterilisation: Hvordan foregår sterilisation af mænd og kan sterilisationen ophæves?
61. Stomi: Hvilke sygdomme i tarmene eller blæren kan kræve en stomioperation?
62. Stress: Hvordan bliver man bedre til at forebygge og håndtere stress?
63. Stritører: Er øreplastik og operation af flyveører harmløs og kan det ske ambulant?
64. Svimmel: Hvad kan årsagen være til akut svimmelhed og balancebesvær?
65. Rejsesygesikring: Det blå EU-sygesikringskort ved rejse og ferie i udlandet?
66. Synskirurgi: Hvad er forskellen på grå og grøn stær og hvad gøres der ved stær?
67. Søvnforstyrrelser: Kan snorken ...zZzZzZ... og dårlig søvn behandles eller helt forhindres?
68. Tumor: Kan en vævsprøve fastslå om en knude i brystet er godartet eller ondartet?
69. Urinveje: Kan natlig vandladning og slap stråle behandles medicinsk el. operativ?
70. Åreknuder: Er åreknuder skadelige og er laserbehandling mere skånsom end operation?
71. Prævention: Hvilken præventionsform bør man vælge. Hvordan virker fortrydelsespiller?

Nyhedsbrev

Indtast e-mail:


Disclaimer
Mød os på Facebook
SiteShell CMS
Louis Vuitton Sale Louis Vuitton Women Shoes Louis Vuitton Package Louis Vuitton Purses
ルイヴィトンスーパーコピー